Smarta försäkringslösningar för företag och organisationer

Att teckna försäkring via Försäkringshuset är ingen dyrare lösning, oftast tvärtom. Då jag inte är bunden till ett bolag utan väljer fritt på marknaden får jag oftast fram bättre premie till kunderna än om de kontaktat försäkringsbolaget direkt. Läs mer »
”Kännedom om den lokala marknaden med många år i försäkringsbranschen.”
Varbergs fästning mot klarblå himmel. Försäkring försäkringar
Magnus Orsander, Försäkringsmäklare

Magnus Orsander

Jag letar alltid efter de bästa och mest prisvärda sakförsäkringarna. Bra pris är viktig men inte på bekostnad av säkerheten. I första hand har vi ju försäkringar för att kunna känna oss både trygga och bekväma. 

magnus.orsander@forsakringvarberg.se
0703-04 20 17

Vi samarbetar med Magnus Töllborg på Tydliga Partners gällande person- och pensionsförsäkringar.

magnus.tollborg@forsakringvarberg.se
0708-30 20 17

Magnus Töllborg, Försäkringsmäklare

Som företagare finns det mycket du behöver tänka på. Försäkring är inget av det.

Berätta om era behov. Är det något viktigt ni inte tänkt på så berättar kan jag berätta vad det kan vara. Tillsammans plockar vi fram en försäkring som är helt anpassad efter er och er verksamhet.

Att ha en egen försäkringsmäklare kan låta både lyxigt och dyrt. Men det är det inte. Det kostar inte mer än om du själv skulle googlat och ringt runt till de olika bolagen. Många gånger blir det ännu billigare.

Vi ingår i Sveriges snabbast växande förmedlarorganisation gällande försäkringar; Tydliga. Vi är ca 400 förmedlare utspridda runt om i Sverige.

Regler och villkor

Vilka är våra allmänna villkor? Vilka tillstånd har vi från Finansinspektionen? Nedan finner ni våra allmänna villkor och förköpsinformation som kan vara bra att känna till.

Hittar du inte det du söker? Tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig mer än gärna.

Klagomål?

Vi arbetar alltid för att ni som kunder ska vara 100% nöjda. Om ni ändå inte är det vill vi att ni anmälar eventuella klagomål på oss eller vår verksamhet skriftligen till:

Tydliga AB
Klagomålsansvarig
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna
klagomalsansvarig@tydliga.se

Alla klagomål besvaras så snart som möjligt.

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.